In de trainingen van cursOR staat het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en een gewenste positionering centraal. Ingrediënten voor een succesvolle, beter gezegd invloedrijke OR. De specifieke (leer)wensen en daarop gebaseerde invulling van de cursus komt altijd tot stand op basis van een grondige intake, persoonlijk gesprek, met uw trainer.

De zogenaamde maatwerk trainingen spitsten zich toe op de door uw gewenste situatie. De vorm waarin de training plaatsvindt, is ook onderdeel van dit gesprek en bepaalt de OR dus zelf; intern of extern, één- of meerdaagse cursussen, overdag, avonden et cetera.