Wie is CursOR

 

CursOR specialist in OR-scholing

CursOR voor ondernemingsraden is al ruim  10 jaar de specialist in het scholen, begeleiden en ondersteunen van ondernemingsraden. CursOR werkt alleen met zeer ervaren senior trainers met een brede achtergrond op het terrein van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Alle CursOR trainers zijn geregistreerd MZ-Opleider.

 

CursOR is SCOOR gecertificeerd en CRKBO geregistreerd.

Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. Daarmee weten OR en ondernemer dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.

Met de inschrijving in het register van het CRKBO voldoet CursOR aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. de door CursOR verzorgde trainingen zijn hierdoor vrijgesteld van BTW

 

logo_scoor_standaardcursussen_v2